Taximize: berekening (v0.1.2)

Pas de waarden hieronder aan voor uw situatie
aanslagjaar (2005 .. 2015) (TaxYear)
omzet (per jaar) (IncRevenue)
zaakvoerdersloon (per jaar) (SelfEmplSalary)
reële kosten voor de bvba (IncRealCosts)
aftrekbare kosten voor de bvba (IncDeduction)
huidige leeftijd (20 .. 65) (LifeInsuranceAge)
leeftijd voor pensionering (60,61,62,63,64,65) (LifeInsurancePensionAge)
eerdere jaren binnen de onderneming (0 .. 40) (LifeInsuranceExtraInternalYears)
eerdere jaren buiten de onderneming (0 .. 10) (LifeInsuranceExtraExternalYears)
80% overdraagbaarheid van kapitaal (LifeInsuranceTransferability)
reeds verzekerde kapitalen (LifeInsuranceExistingInsurances)
probeer om KMO Tax te gebruiken (IncTry_KMO_Tax)
persoonlijke bijdragen zaakvoerder (excl. VAPZ en SocSec) (SelfEmplPersExcl)
sociale zekerheid automatisch? (SelfEmplSocSecAuto)
sociale zekerheidsbijdrage (SelfEmplSocSec)
andere inkomsten in personenbelasting (SelfEmplOtherIncome)
persoonlijke aftrek bovenste schijf (SelfEmplTopDeduction)
extra persoonlijke aftrek onderste schijf (SelfEmplExtraBottomDeduction)
percentage Gemeentebelasting in % (SelfEmplCityTax)
Dit zijn de resultaten, waarbij ook de invoerwaarden zijn hernomen (na eventuele begrenzing).
Berekende waarden worden in groen op licht rood weergegeven en met een * gemarkeerd.
aanslagjaar (2005 .. 2015) (TaxYear)
omzet (per jaar) (IncRevenue)
zaakvoerdersloon (per jaar) (SelfEmplSalary)
* zaakvoerdersloon per maand (SelfEmplSalaryPerMonth)
reële kosten voor de bvba (IncRealCosts)
aftrekbare kosten voor de bvba (IncDeduction)
huidige leeftijd (20 .. 65) (LifeInsuranceAge)
leeftijd voor pensionering (60 .. 65) (LifeInsurancePensionAge)
eerdere jaren binnen de onderneming (0 .. 40) (LifeInsuranceExtraInternalYears)
eerdere jaren buiten de onderneming (0 .. 10) (LifeInsuranceExtraExternalYears)
80% overdraagbaarheid van kapitaal (LifeInsuranceTransferability)
reeds verzekerde kapitalen (LifeInsuranceExistingInsurances)
* vrij aanvullend pensioen (VAPZ) (SelfEmpl_VAPZ)
* netto uit VAPZ (SelfEmpl_VAPZ_Return)
* WP (Wettelijk Pensioen) forfaitair berekend en begrensd (LifeInsuranceWP)
* N (duur van de loopbaan) begrensd tot 40 jaar (LifeInsuranceN)
* EWP (Extra Wettelijk Pensioen) jaarrente (LifeInsuranceEWP)
* max kapitaal (incl. winstdeelname) (LifeInsuranceMaxCapGross)
* netto kapitaal (na correcties) (LifeInsuranceMaxCap)
* max jaarpremie (80% regel) voor bvba (na VAPZ) (LifeInsuranceMaxPremium)
* belastbaar resultaat (IncTaxableResult)
* jaarpremie levensverzekering (LifeInsurancePremium)
* netto uit levensverzekering (LifeInsuranceReturn)
probeer om KMO Tax te gebruiken (IncTry_KMO_Tax)
* verlaagde KMO belasting effectief van toepassing ? (Inc_KMO_Tax)
* vennootschapsbelasting (IncTax)
* winst na belastingen bvba (IncNetProfit)
* netto dividend bvba aan 10 percent (IncDiv10Perc)
* netto dividend bvba aan 15 percent (IncDiv15Perc)
* netto dividend bvba aan 25 percent (IncDiv25Perc)
persoonlijke bijdragen zaakvoerder (excl. VAPZ en SocSec) (SelfEmplPersExcl)
sociale zekerheid automatisch? (SelfEmplSocSecAuto)
* sociale zekerheidsbijdrage (SelfEmplSocSec)
* totale persoonlijke bijdragen (SelfEmplTotalPersContrib)
* forfaitaire beroepskosten voor de zaakvoerder (SelfEmplForfaitDeduction)
andere inkomsten in personenbelasting (SelfEmplOtherIncome)
persoonlijke aftrek bovenste schijf (SelfEmplTopDeduction)
* gezamenlijk belastbaar inkomen (SelfEmplTaxableIncome)
extra persoonlijke aftrek onderste schijf (SelfEmplExtraBottomDeduction)
* totale persoonlijke aftrek onderste schijf (SelfEmplBottomDeduction)
percentage Gemeentebelasting in % (SelfEmplCityTax)
* belasting in de personenbelasting (SelfEmplTax)
* netto persoonlijke inkomsten (SelfEmplNet)
* totaal netto met 10 % belasting op dividend (TotalNet_10_Perc)
* totaal netto met 15 % belasting op dividend (TotalNet_15_Perc)
* totaal netto met 25 % belasting op dividend (TotalNet_25_Perc)

Valid XHTML 1.0 Strict

Copyright © Peter Vandenabeele 2007. Laatst aangepast op 24 mei 2007. Home.

Licentie:

This file is part of Taximize.

Taximize is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

Taximize is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with Taximize; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA